Donald Trump

Daniel Radcliffe đang chống lại Tom Brady: 'Hãy mang chiếc mũ MAGA đó ra khỏi tủ đựng đồ của bạn'