Comic-Con @ Home

Nathan Fillion nói về sự nghiệp của mình trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trong Comic-Con @ Home