Randy Travis

Randy Travis và vợ Mary chia sẻ về cuộc sống sau cơn đột quỵ lớn của anh ấy trong cuốn hồi ký mới