Đèn Đêm Thứ Sáu

Dàn diễn viên của ‘Friday Night Lights’ tái khởi động cho buổi phát trực tiếp của Lễ hội truyền hình ATX, hãy tưởng tượng nhân vật của họ sẽ ở đâu bây giờ