Joe Biden

Samantha Bee nói rằng cô ấy có thể ‘thực sự vui vẻ trở lại’ trên ‘toàn mặt trận’ khi Donald Trump đã bị khởi động khỏi Nhà Trắng