Vụ Kiện

Vụ kiện bị loại bỏ: Jennifer Esposito Slams báo cáo cô ấy đã bỏ trốn khỏi đất nước vụ kiện trị giá 43 triệu đô la